Sandfilter til pool

Rent vand i din swimmingpool

Et sandfilter er den mest effektive metode til mekanisk rensning af vandet i en swimmingpool. Vi har et godt udvalg af sandfiltre, som er nemme at anvende.

Poolpumpen leder vandet gennem filtersandet, hvor partikler og urenheder bliver siddende i sandet, mens det rensede vand ledes tilbage i poolen. Det er samme princip som i naturen, hvor regnvand renses gennem jorden, inden det når frem til grundvandet. Med et sandfilter reducerer du forbruget af kemikalier.

Husk der skal groft sand i bunden og fint sand i toppen af sandfiltret.

Vælg den rigtige størrelse sandfilter til mængden af vand i poolen.