Regulering af vandkvalitet i pool og udendørs spa

Se her, hvordan du gør

Klor er et utrolig effektivt middel til at desinficere badevand i pools og spabade

Der findes også klorfrie produkter, men vi anbefaler klart at bruge klor. Kloren nedbryder organiske stoffer, som bakterier og alger, og sikrer dermed rent badevand.

Med en klortester kan du kontrollere klorværdien, som skal være 1mg/l. Her anbefaler vi, at du tester din spa eller pool 2-3 gange om ugen for at sikre optimal vandkvalitet. 

Over tid og ved hyppig brug af svømmebassinet falder klorværdien. Det er derfor vigtigt at teste klorindholdet ofte.

Lige så vigtigt er det at kontrollere og justere vandets pH-værdi. Før du tilsætter klor, skal du sørge for, at vandets pH ligger på det ideelle niveau som er 7,2-7,4. 

Der er forskel på klor!

Mange klorprodukter, som kan købes i legetøjsforretninger og hos materialister, er blandet op med kalk. Det dæmper muligvis lugten af klor, men forringer samtidig effekten. Du vil derfor ofte oplevele, at den ønskede virkning udebliver, og du vil få et behov for at dosere mere. Samtidig tilføres ekstra kalk, hvilket kan være skadeligt for pumper og dyser, som hurtigere vil kalke til.

Vi fører kun vores eget mærke klor og vandplejeprodukter, for at vi kan sikre kvaliteten. DenForm klorprodukter er renere og derfor mere effektive. Du skal derfor ikke tilsætte så meget klor, som med andre produkter. Spabadet eller poolen skal ikke lugte kraftigt af klor.

Vær altid varsom i omgangen med klor. Klor angriber levende organismer - det er derfor vi bruger det til desinfektion af badevand - men det kan af samme grund virke irriterende på hud og øjne. Sørg også for at tømme klorrester i afløbet og ikke i naturen. 

Sænk pH-værdi med pH-minus

pH-værdien stiger over tid ovg ved brug af poolen. Det kan derfor være nødvendigt at sænke pH-værdien. Dertil skal du bruge pH-minus. pH-minus er et letopløsigt granulat til brug i private svømmebassiner.

Store offentlige svømmehaller bruger saltsyre i flydende form til at sænke pH-værdien i vandet. Saltsyre har en ekstremt lav pHværdi på omkring 0,5. De fås desuden kun i flydende form og er vanskeligt at håndtere. Offentlige svømmehaller har automatisk måling og dosering af saltsyre og klor

Test af pH og klor i pools

Brug et pH-/klor-testsæt til at kontrollere værdierne i badevandet.

 1. Fyld beholderen med vand fra poolen. Skyl den først i poolvandet for at fjerne eventuelle rester fra tidligere målinger.

 2. Læg en Phenol Red-tablet i kammereet til måling af pH.

 3. Læg en DPD1-tablet i kammeret til måling af klor.

 4. Sæt låget på, så det slutter tæt og ryst grundigt.

 5. Aflæs værdierne ved at sammenligne vandets farve med skalaerne.

Du kan også bruge vores elektroniske måler: Blue Connect.

Der er tre gode grunde til at sikre den korrekte pH-værdi før tilsætning af klor:

1. Klor er mest effektiv ved pH 7,2. Faktisk er klor kun halvt så virkningsfuldt ved pH 8,5 i forhold til pH 7,4. Du sparer derfor rigtig meget klor ved først at justere pH-værdien.

2. Hvis pH er for høj, kan der ske en kalkudfældning under tilsætning af klor. Det vil sige, at den kalk der findes i vandet, vil udskilles. Det er ufarligt, men giver et grumset og ikke særligt indbydende badevand. Man behøver dog ikke udskifte vandet i poolen efter en kalkudfældning, men det kan tage uger at få kalken ind i vandet igen.

3. Er vandets pH-værdi faldet til under 7,0 og dermed blevet surt, så virker det aggresivt og irriterende på øjne og slimhinder. For at hæve vandets pH-værdi til det ideelle niveau skal du tilsætte produktet pH-plus. Der vil dog oftest være behov for at sænke pH-niveauet.

Sådan regulerer du klor-niveauet i vandet

Klorniveauet holdes jævnt med klortabletter. Klortabletterne placeres i en dispenser, som flyder i poolen. Tabletter fås både som 20g og 200g.

Hvis klorværdien i din pool er faldet til et meget lavt niveau, og hvis der er begyndende alge- og bakterievækst, så kan det være en god idé at give vandet en behandling med chokklor. Chokklor er et letopløseligt granulat, som straks hæver klor-værdien og angriber organiske stoffer i vandet. Efterfølgende skal vandet måske renses mekanisk for urenheder. Alger vil få vandet til at se grønt ud. Bakterievækst vil føles som fedtede og slimede kanter på poolen.

Tip til test af klor og pH

Hvis du ikke kan måle værdien på skalaen, fordi vandet enten er blevet alt for surt eller for basisk, så kan du prøve at måle på fortyndet vand. Tag en liter badevand fra din pool og bland den med en liter postevand i en spand. Mål det blandede vand for at konstatere, om vandet er surt eller basisk. Tilsæt derefter pH-minus, pH-plus eller klor efter behov.