Grumset og misfarvet vand i spabadet

Følg denne guide til vandbehandling

Det er en kedelig oplevelse, når vandet i udespaen ikke er rent. Men der er ingen grund til panik. Årsagerne kan være mange, og vi vil her gennemgå nogle af grundene til, at vandet kan være misfarvet eller grumset, samt hvad du kan gøre for at få vandet klart igen.

Problem 1: Udespa med grønt vand

Er badevandet i spaen blevet grønt? Det forekommer ikke sjældent og skyldes som regel algevækst. Hvis spabadet ikke er blevet tilset i længere tid, eller hvis mange mennesker har benyttet det, så kan kloren være brugt op, og pH-værdien kan være steget. Alger og bakterier gror godt ved en pH-værdi omkring 8.

Løsning:

Vandet bør desinficeres.

1. Test badevandets klorindhold og pH-værdi
2. Sænk pH-værdien til omkring 7,2
3. Tilsæt chokklor og vent ca. 6 timer
4. Test igen og lad spabadets filtersystem gøre resten

Problem 2: Vandet i udespaen er gulligt eller mælkehvidt

Gulligt, gråt eller mælkehvidt vand kan være et tegn på kalk i vandet. Kalk vil ofte efterlade en ru overflade eller vise gule plamager på sæderne og bunden. Kalken sætter sig, når vandet er for varmt, samtidig med at pH-værdien er for høj.

Kalk i vandet forekommer, hvis der er tilsat klor ved for høj pH-værdi. Så sker der en kalkudskilning, som kan gøre vandet grumset eller mælkehvidt. Kalkudskilningen kommer, når pH-værdien er for høj, mens der tilsættes klor. Kalk er ikke sundhedsskadeligt, men det ser ikke rart ud.

Løsning:

Hvis det grumsede vand skyldes kalk, vil vandet af sig selv blive klart igen, når du regulerer pH-værdien ned på 7,2. Men vær opmærksom på, at det kan tage lang tid – måske en måned. Det er en god ide at fjerne de ru overflader med en stiv børste og efterfølgende med en støvsuger, for derved reducerer du mængden af kalk i vandet. Hvis du ikke kan vente, kan du også skifte vandet ud og ved samme lejlighed give udespaen en afkalkning. Benyt Afkalker til spabade og følg fremgangsmåden for produktet omhyggeligt.

Problem 3: Misfarvet vand

Misfarvet vand kan også skyldes en udefra kommende forurening. Hvis ikke spabadets filtersystem renser vandet ordentligt, kontroller da, om filtrene er tilstoppede. Er de beskidte, skal de renses (følg anvisninger for dette). Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at tømme vandet ud og fylde friskt vand på.

Hvis du fylder nyt vand i spabadet, anbefaler vi altid, at du behandler vandet med chokklor. Dette må du dog altid kun gøre EFTER du har justeret pH-værdi til ca. 7,2. Tjek eventuelt om udespaens cirkulationspumpe stadig virker og om programmet til filterrensning er korrekt indstillet.

Problem 4: Skum i vandet

Skum i vandet skyldes ofte en for høj pH-værdi og/eller sæberester. Hvis der findes rester af vaskemiddel i badetøjet, eller hvis badegæsterne ikke har skyllet al shampoo ud, kan det resultere i at spabadet skummer kraftigt.

Løsning:

Hvis skummet er hvidt, skyldes det formentlig kun sæbe.

 • Fjern eventuelt skummet med en finmasket overfladeketcher og reguler pH-værdien ned til 7,2.
 • Sørg for at alle badende skyller sig selv og deres badetøj, inden de hopper i vandet. Det reducerer også behovet for klor. 

Hvis skummet derimod er brunligt, bør du rense spabadet med afkalker og derefter skifte vandet.

Vejledning til dosering af kemikalier

Dosering af pH-Minus

 • Tilsæt 5 g pH-Minus til 1000 liter vand for hver 0,1 du ønsker at sænke pH-værdien.
 • Det vil sige, hvis pH-værdien er 8 skal du til en udespa med 1000 liter vand tilsætte ca. 40 g pH-Minus for at få niveauet ned på 7,2.

Dosering af pH-plus

 • Mange forhold kan have betydning for pH-værdien. Dosering af pH-Plus varierer afhængig af vandkvaliteten. Hvis vandet er hårdt, kan doseringen halveres. Hvis vandet er blødt skal doseringen fordobles. 
 • Som grundregel kan du bruge en teske pr. 1000 liter vand pr. 0,1 på pH-skalaen.
 • Det vil sige, du skal normalt tilsætte 2 tsk. pH-Plus for at hæve værdien fra 7,0 til 7,2.
 • Men det er bedre at være forsigtig med doseringen og måle en ekstra gang. Prøv at tilsætte en teske pH-Plus, vent tre timer og mål igen.

Dosering af klor

 • Ved chokklorering med klorgranulat: tilsæt 2-3 tsk. klor pr. 1000 liter vand.
 • Opløs først klorgranulaten i en ren spand med vand. Hæld derefter langsomt opløsningen ned i badevandet langs kanten af spabadet.
 • Vent seks timer med at bade efter en chokklorering. Mål for en sikkerheds skyld klorværdien igen.
 • Hvis spabadet ikke bruges med det samme: tilsæt 3-6 tsk. klor om ugen. Anvend eventuelt klortabletter sammen med en flydedispenser. 

Afkalkning af udespa

 • Hæld 2 dåser afkalker i vandet og lad alle pumper køre i ca. 20 minutter med alle dyser åbne.
 • Tilsæt de små flasker med Alkalinity Control for at neutralisere vandet og lad pumperne køre i 5 minutter ekstra.
 • Tøm vandet ud i kloakken.
 • Fyld nyt vand i spabadet og lad alle pumper køre i 10 minutter.
 • Tøm vandet ud og fyld nyt vand i spabadet.
 • Spabadet er nu klar til brug igen.