Den korrekte pH-værdi i pool og udespa

Regulering af pH-værdi i pool og spabad

Det er vigtigere at holde en stabil pH-værdi i badevandet end at holde en jævn klorværdi. PH-niveauet skal ligge jævnt på 7,0-7,6. Dette er det neutrale niveau - hverken surt eller basisk - og dermed det sundeste for mennesker at bade i. Surt vand (under pH 7,0) er aggressivt og kan virke tærende på pumper, slanger og udstyr. Surt vand kan også være stærkt generende for øjne og slimhinder.

Hvis pH-værdien er høj (over 8,0), kan vandet blive sæbeagtigt, og kloren mindre effektiv. Faktisk er klorforbruget dobbelt så stort ved pH 8,5 som ved pH 7,4. Derudover risikerer du en såkaldt kalkudfældning med grumset vand til følge, hvis du tilsætter klor i vand med for høj pH-værdi. 

Så dette er vores bedste råd: Mål pH-værdien ofte og hold den stabil.

PH-værdien måles med et pH- og klor testsæt eller med en Blue Connect.

Hvorfor er pH-værdien ikke stabil i poolen eller udespaen?

PH-værdien stiger, når badevandet tilføres organisk materiale, fx. vil mange mennesker i badet få pH-værdien til at stige. Dyr i badet får den til at stige endnu kraftigere. Solskin og regnvejr kan også få pH-værdien til at svinge. Ofte vil pH-værdien være lidt for høj i det vand, som kommer ud af vandhanen.

For lav pH-værdi i vandet

Er pH-værdien for lav, kan du hæve den ved at tilsætte pH-Plus. PH-Plus er et granulat, som nemt opløses i vandet. Vores pH-Plus har en høj kemisk renhed, som gør, at du skal bruge en mindre dosis end med mange andre produkter. 

Doseringen afhænger også af vandets hårdhed: Hårdt vand med meget kalk fordobler doeseringen af pH-Plus. Med blødt vand kan mængden reduceres tilsvarende.

Dosis:

  • 5 gram pH plus granulat er tilstrækkeligt til at hæve pH i 1000 liter vand med 0,1 enheder. 
  • Anvend dog aldrig mere end 100 g pH-Plus pr. 25 m3 vand pr. dosering.

Er pH-værdien under 7,0:

  • Fyld en spand med vand fra hanen og opløs granulatet heri.
  • Tilsæt herefter opløsningen i skimmeren eller foran indløbene til bassinet. 
  • Husk at efterkontrollere pH-niveauet 3-11 timer efter tilsætningen.

For høj pH-værdi i vandet

Det mest almindelige er, at pH-værdien bliver for høj. Tilsæt pH-Minus for at regulere niveauet ned. Vores pH-Minus består af natriumhydrogensulfat i granulatform med høj kemisk renhed.

Dosis:

  • Vejledende anvendes 5 g pH-Minus pr. kubikmeter vand for at sænke værdien med 0,1.
  • Doseringen afhænger dog også af, om vandet er hårdt eller blødt.
  • Hårdt vand kræver højere dosis.
  • Anvend dog aldrig mere end 500 g pH-Minus pr. kubikmeter vand pr. dosering.
  • Husk at efterkontrollere pH-niveauet 11-24 timer efter tilsætning.