Betjening af display

Sådan virker styringen på dit udendørs spabad

Udendørs spabade fra DenForm fås med tre forskellige styringer – også kaldet CPU-systemer – afhængig af udstyr og funktioner til spabadet.

Herunder finder du en manual til de tre forskellige Balboa-displays. Balboa er et amerikansk firma, som fremstiller styringer og andre komponenter til udendørs spabade.

De tre forskellige styringer på DenForm-spabade kendes på displayets udseende og størrelse. Størrelse og udseende kommer helt an på, hvilken udespa du har. Se de forskellige luksuriøse udendørs spabad modeller her

Manual til lille Balboa-display på udendørs spabad

Direkte funktioner fra display
 
TEMP
Efter manuel eller automatisk afbrydelse af opstartsfunktionen vil displayet kortvarigt vise den indstillede vandtemperatur, hvorefter den skifter til ”-----”. 
 
Efter ca. 2 minutter med vandgennemstrømning igennem varmelegemet vil displayet skifte til at vise den aktuelle vandtemperatur, og varmelegemet vil starte, hvis dette er påkrævet. 
 
Displayet viser konstant den senest målte vandtemperatur.
 
NB: Den senest målte vandtemperatur er kun aktuel, når filterpumpe har kørt minimum 2 min.
 
Tryk på COOL eller WARM-knappen én gang for at få vist den indstillede badetemperatur. For hvert yderligere tryk vil temperaturen sænkes eller hæves med 0,5 ℃. Der kan indstilles temperaturer mellem 26 ℃ og 40 ℃.
 
Efter 3 sekunder vil displayet automatisk skifte til igen at vise den aktuelle vandtemperatur. Hvis opvarmning er nødvendig vil den røde COOL-diode tænde efter få sekunder. Dioden vil herefter blinke hurtigt i 90 sekunder, hvorefter den vil lyse konstant, indtil den indstillede temperatur er nået.
 
JETS 
Tryk en gang på JETS-knappen for at starte massagepumpen. Tryk igen for at standse pumpen. Systemet har en indbygget off-timer, som automatisk afbryder pumpen 15 minutter efter start. Dette sker bl.a. for at sikre at spabadet ikke kører unødigt.
Dioden ved JETS-knappen lyser når massagepumpen er aktiveret.
 
LIGHT
Tryk en gang på LIGHT-knappen for at tænde lyset. Tryk igen for at slukke lyset. Systemet har en indbygget off-timer, som automatisk slukker lyset 4 timer efter, det blev tændt.
 
 
Indirekte funktioner fra display
 
Valg af filterprogram
Det ønskede filterprogram vælges ved at trykke en gang på COOL efterfulgt af et tryk på LIGHT-knappen. Gentag for at skifte mellem de 3 forskellige programmer.
 
Standard-program: Systemet kører det indstillede antal filtercykluser. Desuden tændes løbende filterpumpe og varmelegeme for at opretholde den ønskede vandtemperatur. Display viser ”St” kortvarigt efter, der skiftes program.
 
Economy-program: Systemet kører det indstillede antal filtercyklusser. Varmelegemet tændes kun under filtercyklus, og kun hvis vandtemperaturen er under det ønskede niveau. Display viser ”Ec” konstant, når temperaturen er for lav. ”Ec” vil skifte med vandtemperaturen, når vandet er på det ønskede niveau.
 
Sleep program: Systemet kører det indstillede antal filtercyklusser. Varmelegemet tændes kun under filtercyklus, og det tændes kun for at opnå en temperatur 11 ℃ under det indstillede niveau. Display viser ”SL”.
 
Filterpumpen
Filterpumpen vil starte: 

 • Når systemet tjekker vandtemperatur
 • Når systemet kører en filtercyklus
 • Når systemet skal varme på vandet
 • Når systemet har aktiveret frostsikringen
 • Når en massagepumpe eller blæser aktiveres

Indstilling af filtercyklus
Filterpumpen og Ozon Clean systemet aktiveres under en filtercyklus. Ved start af hver filtercyklus aktiveres alle pumperne.
Systemet skaber en dag- og nattidszone ved strømtilslutningen. Hver tidszone varer 12 timer, og den første dagzone starter 6 minutter efter, strømmen blev aktiveret. Første nattezone starter 12 timer senere.
Længden af hver filtercyklus kan programmeres fra 2 til 12 timer pr. tidszone (standardindstillingen for filtercyklus er 2 timer (display viser F2)).
F2 = 2 timer 2 gange pr. dag
F4 = 4 timer 2 gange pr. dag
F6 = 6 timer 2 gange pr. dag
F8 = 8 timer 2 gange pr. dag
FC= 12 timer 2 gange pr. dag (FC= Filter Constant)
 
Tryk på COOL efterfulgt af JETS for at påbegynde programmering af spabadets filtercyklusser. Tryk på COOL/WARM for at ændre længden på hver filtercyklus. (F2-FC vises på displayen). Tryk på JETS for at bekræfte dit valg.

Manual til mellemstort Balboa-display på udendørs spabad

Direkte funktioner fra display

Efter manuel eller automatisk afbrydelse af opstartsfunktionen vil displayet kortvarigt vise den indstillede vandtemperatur, hvorefter den skifter til ”-----”. Efter ca. 2 minutter med vandgennemstrømning igennem varmelegemet vil displayet skifte til at vise den aktuelle vandtemperatur, og varmelegemet vil om nødvendigt starte. Displayet viser konstant den senest målte aktuelle vandtemperatur.

NB: Den seneste målte vandtemperatur er kun aktuel når filterpumpe har kørt min. 2 minutter.

Tryk på COOL eller WARM-knapperne én gang for at få vist den indstillede badetemperatur. For hvert yderligere tryk vil temperaturen sænkes eller hæves med 0,5 ℃. 

Der findes 2 temperaturområder: High Range, som angives med en pil ned i displayet, hvor temperaturen kan indstilles mellem 26 ℃ og 40 ℃. Og Low Range som angives med en pil op i displayet, hvor temperaturen kan indstilles mellem 10 ℃ og 26 ℃.

Efter 3 sekunder vil displayet automatisk skifte til igen at vise den aktuelle vandtemperatur. Hvis opvarmning er nødvendig vil HEAT-dioden tænde efter få sekunder. Dioden vil herefter blinke hurtigt i 90 sekunder, hvorefter den vil lyse konstant, indtil den indstillede temperatur er nået.

JETS 1

Tryk en gang på JETS 1-knappen for at starte massagepumpe. Tryk igen for at standse pumpen. Systemet har en indbygget off-timer, som automatisk afbryder pumpen 15 minutter efter start. 
Dioden ved JETS 1-knappen lyser, når massagepumpen er aktiveret.

JETS 2

Tryk en gang på JETS 2-knappen for at starte massagepumpe. Tryk igen for at standse pumpen. Systemet har en indbygget off-timer, som automatisk afbryder pumpen 15 minutter efter start. 
Dioden ved JETS 2-knappen lyser, når massagepumpen er aktiveret.

JETS 3 / Blower (Kun modeller med Blower)

Tryk en gang på JETS 3 / Blower-knappen for at starte massagepumpe 3/blæser. Tryk igen for at standse pumpen. Systemet har en indbygget off-timer, som automatisk afbryder pumpen 15 minutter efter start. 
Dioden ved JETS 3 / Blower-knappen lyser, når massagepumpen er aktiveret.

 

Indirekte funktioner fra display

Ændring af temperaturområde
Tryk på COOL eller WARM-knappen efterfulgt af LIGHT.  Derpå fremkommer TEMP i displayet, og RANGE + pil op/ned blinker. Nu kan temperaturområde ændres ved at trykke på COOL eller WARM-knappen. RANGE + pil op = High Range, og RANGE + pil ned = Low RANGE

Tryk på LIGHT for at vende tilbage til hovedmenuen.

Ændring af filterprogram
Tryk på COOL eller WARM-knappen efterfulgt af 2 tryk på LIGHT. Derpå fremkommer MODE i displayet, og READY/REST blinker. Nu kan filterprogrammet ændres ved at trykke på COOL eller WARM-knappen.

I READY mode (Standard) startes filterpumpen og varmeelementet løbende for at opretholde den ønskede vandtemperatur.

I REST mode startes filterpumpe og varmeelementet kun under filtercyklusserne og udelukkende for at opnå den ønskede vandtemperatur.

Indstilling af ur
Tryk på COOL eller WARM-knappen efterfulgt af 3 tryk på LIGHT. Derpå vil der skiftevis fremkomme SET, TIME og den indstillede tid i displayet.

Tryk på COOL eller WARM-knappen for at indstille timer. Tryk på LIGHT for at komme til minutter. Når minutter blinker, kan de indstilles med COOL eller WARM-knappen. Tryk på LIGHT for at vende tilbage til hovedmenuen.

Indstilling af filtercyklus

 • Tryk på COOL eller WARM-knappen efterfulgt af 7 tryk på LIGHT. Så vil der fremkomme FLTR i displayet og 1 vil blinke.
 • Tryk på COOL eller WARM-knappen, så der fremkommer BEGN.
 • Tryk på COOL eller WARM-knappen for at indstille starttiden. 
 • Når timer er indstillet, tryk på LIGHT for at skifte til minutter, tryk på COOL eller WARM-knappen for at indstille minutter.
 • Tryk på LIGHT for at godkende. Derpå fremkommer skiftevis RUN og HRS.
 • Tryk på COOL eller WARM-knappen for at indstille længden af filtercyklus.
 • Når timer er indstillet, tryk på LIGHT for at skifte til minutter.
 • Tryk på COOL eller WARM-knappen for at indstille minutter.
 • Tryk på LIGHT for at godkende. Derpå fremkommer skiftevis F1, ENDS og den beregnede sluttid.
 • Tryk på LIGHT for at godkende.
 • Tryk på LIGHT igen. Derpå fremkommer FLTR i displayet og 2 vil blinke. 
 • Tryk på COOL eller WARM-knappen. Derpå fremkommer ON eller OFF i displayet.
 • Tryk på COOL eller WARM-knappen for at vælge, om filtercyklus 2 skal være on eller off (on anbefales).
 • Tryk på LIGHT for at godkende og gentag processen for at programmere filtercyklus 2.

Manual til stort Balboa-display på udendørs spabad

Når spabadet aktiveres for første gang, vises nogle forskellige konfigurationsindstillinger i displayet, hvorefter det går i startposition. Under opstarten vises PRIMING MODE i cirka 4-6 minuter. Tryk ikke på tasterne i denne periode, indtil PRIMING MODE er forsvundet på displayet. Når PRIMING MODE slukkes, starter varmeelementet, og spabadet går på standardprogram og varmer vandet op til den indstillede temperatur.

JETS 1
Tryk på JETS 1 for at starte massagepumpe. Tryk igen for at slukke. Systemet har en indbygget off-timer, som automatisk slukker pumpen 15 min. efter start. Dette sker blandt andet for at sikre, at spabadet ikke kører unødvendigt.

Lampen ved JETS 1-knappen lyser, når massagepumpen er aktiveret.

 

JETS 2
Tryk på JETS 2 for at starte massagepumpe 2. Tryk igen for at slukke pumpen. Systemet har en indbygget off-timer, som automatisk slukker pumpen 15 min. efter start. Dette sker blandt andet for at sikre, at spabadet ikke kører unødvendigt.

Lampen ved JETS 2-knappen lyser, når massagepumpen er aktiveret.

 

AUX
Tryk på AUX for at starte massagepumpe 3/Blæsesystemet. Tryk igen for at slukke pumpen. Systemet har en indbygget off-timer, som automatiskt slukker pumpen 15 min. efter start. Dette sker blandt andet for at sikre, at spabadet ikke kører unødvendigt.

Lampen ved AUX / Blæsesystem-knappen lyser, når massagepumpen er aktiveret.

 

LIGHT
Tryk på LIGHT for at ænde belysningen. Tryk igen for at slukke. Systemet har en indbygget off-timer, som automatisk slukker belysningen 4 timer, efter den er tændt. Dette sker blandt andet for at sikre, at belysningen ikke er tændt unødvendigt.
Lampen ved LIGHT-knappen lyser, når belysningen er tændt. Der findes forskellige lys-funktioner ved hvert tryk på LIGHT.


Indstil funktionerne på displayet
På YouTube kan du se en omfattande video på, hvordan kontrolpanelet anvendes. Søg på:
”Balboa BP2000 Technical Series TP800 Topside Panel Interface”.

Naviger ved hjælp af piltasternet til højre på displayet for at vælge den ønskede funktion. Når funktionen er markeret, vælges den ved at trykke på den midterste knap SELECT. 

 

Programmering
På navigationsskærmen kan alle funktioner programmeres og styres, f.eks.: almindelig status på spa, ønsket og nuværende vandtemperatur, status for pumper og varme, temperaturintervaller, fejlmeddelelser, menuvisning og indikator for lås af display.

High Range (høj temperaturskala)
Low Range (lav temperaturskala)

 

Ready Mode (standard program)
Systemet kører et indstillet antal filtercyklusser, som indstilles under funktionen FILTER CYCLES. Desuden startes filterpumpen og varmeelementet løbende for at opretholde den ønskede vandtemperatur. For at kontrollere om spabadet er indstillet på standardprogram: se i SETTINGS om HEAT MODE og READY er markeret.

 

Rest Mode
Systemet kører et indstillet antal filtercyklusser. Varmeelementet startes kun under filtercyklusserne og startes udelukkende for at opnå en vandtemperatur på indstillet niveau.

 

Indstilling af filtercyklusser
Filterpumpen og ozonrengøringssystemet aktiveres under en filtercyklus. Ved begyndelsen af hver filtercyklus aktiveres alle pumper og blæseren. Efter ca. 30 sek. slukker blæseren. Efter 5 min. standser pumpe 1 og 2. Filtercyklus kan indstilles individuelt med start på et givet tidpunkt og med en given længde. Sluttid for filtercyklus vises i displayet. Det er muligt at programmere 2 filtercyklusser.

Længden på hver filtercyklus kan programmeres fra 1 til 12 timer pr. tidszone (standardindstillingen er 2 timer). Man kan desuden vælge, om filtercyklus kun skal køre under dag- eller nattzonen eller i begge tidszoner. Køb din udespa her