Vinterklargøring af pool

​I løbet af poolsæsonen kloreres swimmingpoolen jævnligt, og vandet filtreres. Men i vintersæsonen frostsikrer du poolen ved at slukke pumpen og koble renseanlægget fra, og du har derfor heller ikke mulighed for at klorere vandet. Især skimmeren kan være sårbar over for frost.

Her følger en kort vejledning til, hvad du skal gøre. Du skal foretage både en mekanisk og en kemisk vinterklargøring af poolen.

 • Fjern først nedfaldne blade og andet smuds på mekanisk vis med et net og med støvsugeren.
  • Til støvsugning kan du sætte et støvsugermundstykke på en teleskopstang og en støvsugerslange fra mundstykket op i skimmeren.
  • Hvis du vil spare det manuelle arbejde, kan du sætte en automatisk bundsuger til at holde poolens bund ren. 
  • Brug et bundnet til større genstande. 
 • Inden du slår pumpen fra, skal du desinficere vandet og give det en algekur, som holder vinteren igennem.

Er du interesseret i en ny pool?

Desinfektion af badevandet

Giv vandet et klorchok efter den mekaniske rensning.

 • For at få den maksimale effekt ud af kloren justerer du først vandets pH-værdi ned til 7,0.
  • Klor er kun halvt så effektivt ved pH 8,5 som ved pH 7,4. Du kan altså spare rigtig meget klor ved først at justere pH-niveauet ned.
  • Som oftest vil pH-værdien stige på grund af varme og tilførsel af organisk materiale.
 • ​Når du har målt pH-værdien til 7,0, giver du vandet chokklor (granulat).
 • Klor i granulatform desinficerer vandet med det samme (i modsætning til klortabletter, som opløses langsomt). 
 • Lad kloren virke i cirka 12 timer.
 • Herefter justerer du igen pH-værdien til 7,0.

Kemisk vinterklargøring af swimmingpoolen

Nu er vandet klar til at få en kemisk vinterklargøring. Hertil har vi et yderst effektivt middel, Wonder Vinter. 

Wonder Vinter giver en konserverende beskyttelse af bassinvand. Det modvirker algeforekomst i svømmebadsvand og forebygger kalkaflejringer og mikrober. Det er skumfrit, hudvenligt og langtidsvirkende. Wonder Vinter kan anvendes problemfrit sammen med klor, brom og aktiv ilt.

 • Tilsæt 2 dl pr. 10 m3 vand foran indløbsdysen for at opnå den bedste fordeling i vandet.

Nu er vandet vinterklart!

Frakobling af renseanlæg

 • Herefter foretager du en returskylning af sandfilteret: Sluk poolpumpen, drej håndtaget til positionen Returskyl, tænd pumpen igen og lad vandet løbe til det er klart. 
 • Sluk pumpen.
 • Sænk vandstanden til under skimmeren, for eksempel ved hjælp af en dykpumpe, og sæt en vinterprop i indløbsdysen.
 • Nu kan du afkoble og dræne renseanlægget. Afmonter slangerne ved renseanlægget, og skru låget af drænventilen på sandfilteret.
 • Nu kan du sætte håndtaget på sandfilteret i vinterposition.
 • Det kan være en god ide at overdække poolen for at minimere nedfald i løbet af vinteren. 

Opsummering fremgangsmåde til vinterklargøring af swimmingpool

 • Fjern smuds og nedfald mekanisk med bundsuger og net
 • Juster pH-værdien i poolen til 7,0
 • Giv vandet chokklor og vent 12 timer
 • Juster igen pH-værdien til 7,0
 • Vinterklargøring, Wonder Vinter, 2 dl pr. 10m3 vand tilsættes foran indløbsdysen
 • Returskyl sandfilteret
 • Sænk vandstanden til under skimmeren
 • Sæt vinterprop i indløbsdysen
 • Tøm pumpe, rørsystem og sandfilter for vand
 • Sæt sandfilteret i vinterposition