Her kan du se alle funktionerne på vores Stones indespa serie

Ur/temperatur

Vandmassage (pumpe)

Automatisk vandpåfyldning

Luftmassage (blæser)

Varme

Desinfektionsprogram

Skruer op

Undervandslys

Skruer ned

Opstart af indespa

Afløbsventilen lukkes og vand påfyldes, indtil vandstanden når mindst 5 cm over øverste ryg/jet-dyse. Hvis Deres spabad har automatisk vandpåfyldning se pkt. 2.0.


OBS: Ved påfyldning af varmt vand, anbefales maksimalt en temperatur på 40°C.

Pkt. 1.0 Start nu vandmassagen, ved et tryk på vandmassage-knappen. Pumpen vil nu være aktiveret i 20 min., hvorefter den stopper.

Pkt. 1.1 Start nu vandmassagen igen, ved et tryk på vandmassage-knappen. Nu vil pumpen være aktiveret i 2 timer eller indtil vandets temperatur har opnået det forudindstillede set-punkt
(se Pkt. 2.9) 

Deres spabad har nu opnået den ønskede temperatur og er klar til brug.

OBS: Under opstartsforløbet er det ikke muligt at få pumpen til pulsere (se Pkt. 2.2)

System-beskrivelse

Pkt. 2.0 Start automatisk vandpåfyldning. Tryk på vandpåfyldnings-knap og hold den nede (ca. 5 sek.) indtil kontrollampen ved knappen begynder at blinke.

Nu vil magnetventilen åbne, og spabadet bliver fyldt op. På karrets yderside er der monteret en sensor, som bestemmer vandstandens niveau i karret. 20 sek. efter at dette niveau er nået, stopper vandpåfyldningen. Sensoren fungerer også som tørløbssikring, dvs. man kan ikke starte pumpe, blæser mm., hvis der ikke er vand i karret.

Pkt. 2.1 Ønsker man mere vand i karret, tryk igen på vandpåfyldnings-knappen og hold den nede i 5 sek. Når sensoren har registreret at, der allerede er vand i karret, vil den kun påfylde karret vand i 1 min. (Pkt. 2.1 gentages efter behov) Gå til ”opstart”.

Pkt. 2.2 Start vandmassagen

 • Tryk On Vandmassagen (pumpen) starter.
 • Tryk Pulsering Vandmassagen (pumpen) starter-stopper-starter osv.
 • Tryk Off Vandmassagen (pumpen) stopper.

Pkt. 2.3 Start luftmassagen

 • Tryk On Vandmassagen (blæseren) starter.

 • Tryk Pulsering Vandmassagen (blæseren) kører i interval op og ned.
 • Tryk Off Vandmassagen (blæseren) stopper.

Pkt. 2.4 Tænd undervandslyset

 • Tryk On Undervandslyset tænder.
 • Tryk Pulsering Undervandslyset tænder-slukker-tænder osv.
 • Tryk Off Undervandslyset slukker.

Pkt. 2.5 Disse knapper kan bruges på følgende 3 måder:

 • Plus-Knap - Hvis blæseren er i drift kan man øge (+)
 • eller minimere (-) blæserens lufttryk på luftmassagen.
 • Minus-Knap - Indstillingen af varmelegemet (se Pkt. 2.9)
 • Minus-Knap - Indstillingen af uret (se Pkt. 3.0)

Pkt. 2.6 Beskrivelse af desinficeringsprogrammet

 • For at kunne starte desinficeringsprogrammet, skal karret være fyldt med vand (mindst 1 cm over øverste dyse) Det er muligt at benytte det badevand man lige har været i.
 • Ud over dette bør man kontrollere om, der er desinficeringsvæske i beholderen. Det kan ses på den lille kontrollampe/lysdiode (se Pkt. 4.0) om vil konstant, hvis beholderen er tom. 
 • Denne kontrollampe vil slukke når man har påfyldt beholderen desinficeringsvæske (1. liter).
 • Hvis beholderen er tom, kan man ikke starte desinficeringsprogrammet.

OBS: Dannes der så meget skum at det overstiger karrets kant skal man slukke for de luftreguleringer, der sidder i karrets overkant.

Pkt. 2.7 Start desinficeringsprogrammet

 • Tryk på desinficeringsprogram-knap og hold den nede (ca. 5 sek.) indtil den blinkende kontrollampe begynder at lyse.

 • Hvis der opstår en fejl vil kontrollampen blinke hurtigt og konstant. I dette tilfælde gå da til Pkt. 4.0

Pkt. 2.8 Beskrivelse af desinficeringsprocessen

 • Pumpe (og blæser hvis denne forefindes) vil starte op og magnetventilen på siden af desnf.-beholderen åbne. Pumpen vi nu suge desinficeringsvæske fra beholderen, så længe magnetventilen er åben. 
 • Åbningstiden for magnetventilen er 30-60 sek. alt efter karrets størrelse. Dette er forudindstillet fra vores fabrik i Århus.
 • Når tiden er udløbet lukker magnetventilen. Pumpe m.m. stopper. Efter 7 minutter vil pumpe (og blæser hvis denne forefindes) igen blive aktiveret, men denne gang kun i 30 sek. og uden at tilsætte vandet mere disinficeringsvæske. Denne proces vil gentage sig nogle gange for at sikre sig at spabadets kar og rørsystemer på bedste vis er desinficeret.
 • Når kontrollampen slukker er hele denne proces slut.

Vi anbefaler at man lader vandet blive i et par timer eller i bedste fald natten over, inden man lukker vandet ud. Ydermere anbefaler vi at man tørrer karret over med en blød klub eller svamp. Skyller karret over med en håndbruser. Og til sidst påfylde karret koldt vand.

Start nu pumpe (og blæser hvis denne forefindes) et par gange. Åben nu for afløbet og lad den blive i denne position indtil De skal benytte spabadet næste gang.

Vigtigt: Smør herefter afløbet i karret med silikonespray, da man lige har fjernet det gamle smørremiddel.

Pkt. 2.9 Varmelegeme

 • Tryk på Varme-knap og indstil temperaturen til det ønskede niveau, ved at bruge tasterne + & - (se Pkt. 2.5).
 • Når man trykker på Varme-knappen vil den blinke og være aktiv i 5 sek. eller indtil man holder op med at trykke på +/-. Kunne man ikke nå at indstille temperaturen, skal man blot gentage Pkt. 2.9.

OBS: Man skal indstille temperaturen i et interval fra 30-45°C.

Pkt. 3.0 Indstilling af uret

 • Hold Ur-knappen nede i mindst 10 sek., indtil uret blinker i timetallet.
 • Indstil nu timetallet til det ønskede ved at trykke på +/- tasterne (se Pkt. 2.5).
 • Tryk nu igen på ”ur-knappen” og uret vil blinke i minuttallet.
 • Indstil nu minuttallet til det ønskede ved at trykke på +/- tasterne (se pkt. 2.5).
 • Tryk nu på ”ur-knappen” igen for at afslutte indstillingen af uret.

Pkt 4.0 Fejlfinding

 • Kontrollampen til denne knap blinker hurtigt og konstant.
 • Der er for lidt eller ingen desinficeringsvæske i beholderen:
  • Efterfyld da beholderen desinficeringsvæske.
 • Pumpe, blæser mm kan ikke aktiveres:
  • Vandafstanden i karret er for lav. Påfyld da karret mere vand.
 • Pumpen suger ikke desinficeringsvæsken ind i karret:
  • Venligst ring til DenForm serviceafdeling.